South African Christian Song 2018 "UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe"

South African Christian Song 2018 "UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe"

20767 |August 09, 2018

South African Christian Song 2018 “UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe” Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

I

UNkulunkulu ufuna labo abamlangazelelayo, abalangazelela ukuthi avele.

UNkulunkulu ufuna labo angamphikisi, abalalelayo njengabantwana phambi Kwakhe.

UNkulunkulu ufuna labo abakwaziyo, abakwazi ukuzwa amazwi Akhe,

bamukele abanike khona bese benikela inhliziyo nomzimba Kuye.

Uma kungekho okungazamazamisa, kungekho okungazamazamisa ukuzinikela kwakho kuNkulunkulu,

Uyobheka phansi kinina, uyobheka phansi kinina ngomusa, o…

UNkulunkulu uyonikeza izibusizo phezu kwenu, phezu kwenu, o…

UNkulunkulu uyonika izibusiso Zakhe phezu kwenu!

II

Uma ungomunye okuthi noma enobuntu, enegama futhi enolwazi,

aqhubeke amukele, amukele ubizo nokuthuma Kwakhe.

Uma ungomunye okuthi noma ecebile, okuthi noma esekelwa yibo bonke,

aqhubeke amukele, amukele ubizo nokuthuma Kwakhe, yebo.

Uma kungekho okungazamazamisa, kungekho okungazamazamisa ukuzinikela kwakho kuNkulunkulu,

konke okwenzayo kuyoba okubalulekile nokulungile, o …

UNkulunkulu uyonika izibusizo phezu kwenu, phezu kwenu, o…

UNkulunkulu uyonika izibusizo phezu kwenu! o … o … o…

III

Nokho, yenqaba ubizo lukaNkulunkulu

ngenxa yesikhundla sakho (ngenxa yesikhundla sakho) nangezinhloso zakho,

konke okwenzayo (konke okwenzayo) kuyoqalekiswa nguNkulunkulu. (o …)

Yebo, konke okwenzayo (konke okwenzayo) kuyonyanywa nguNkulunkulu.

Uma kungekho okungazamazamisa, kungekho okungazamazamisa ukuzinikela kwakho kuNkulunkulu,

konke okwenzayo kuyoba okubalulekile nokulungile, o …

UNkulunkulu uyonika izibusizo Zakhe phezu kwenu, phezu kwenu, o …

UNkulunkulu uyonika izibusizo Zakhe phezu kwenu,

Izibusizo Zakhe phezu kwenu! Yebo … o … o … o …

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangenisi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo konoma iyiphi inhlangano yesithathu futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela