Christian Praise Dance "Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani" (Zulu Subtitles)

December 30, 2017

I

Ngibuyele emndenini kaNkulunkulu, ngijabulile futhi ngithokozile.

Izandla zami zibambe isithandwa sami, inhliziyo yami engeyaKhe.

Nakuba ngidlule esiGodini seziNyembezi, ngilubonile uthando lukaNkulunkulu.

Uthando lwami ngoNkulunkulu lukhula usuku nosuku, uNkulunkulu ungumthombo wenjabulo yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

II

Kule lizwe elibusisekile laseKhanani, konke kusesimweni esihle, konke kusha,

kuchichima amandla okuphila.

Amanzi okuphila ageleza esuka kuNkulunkulu, angenza ngibe nokuphila.

Ngiyazijabulela izibusiso ezivela ezulwini, hhayi ukufuna, ukucinga, ukungeneliseki.

Ngifikile endaweni ebusisekile yaseKhanani, injabulo engenakuqhathaniswa enginayo!

Uthando lwami ngoNkulunkulu lunginika amandla angapheli.

Umsindo wokudumisa usho phezulu, ngimtshela ngothando ngaphakathi.

Yeka ukuthi sihle kanjani isithandwa sami! Ubuhle baKhe buthatha inhliziyo yami.

Amakha esithandwa sami angenza ngizwe kunzima ukusishiya.

III

Izinkanyezi ziyamomotheka esibhakabhakeni, ilanga livumelana nami liphezulu.

Ngokukhanya kwelanga, ngemvula namazolo, isithelo sokuphila sikhula siqinile futhi sivuthwe.

Izwi likaNkulunkulu, liyinala futhi licebile, letha izikhathi zedili kithi.

Ubukhulu bukaNkulunkulu nokusekela kwaKhe okugcwele kuyasenelisa.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Iphunga lezithelo ligcwala emoyeni.

Uma uphila lapha izinsuku ezimbalwa, uzokuthanda ukudlula noma yini.

Angeke usafuna ukuhamba.

IV

Inyanga eyisiliva isusa ukukhanya kwakhe. Ukuphila kwami kuhle futhi kuyajabulisa.

Isithandwa sami sisenhliziyweni yami, uthando lwaKho ludlula wonke amazwi,

"Inhliziyo yami isothandweni olumnandi Ngawe,

akukho engingakwenza ngaphandle kokuba ngijabule ngigxumagxume."

Uhlale usenhliziyweni yami, ngizoba Nawe ukuphila kwami konke.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp