Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Christian Dance "Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani" Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu

Amavidiyo Okugiya Nokucula   2527  

Isingeniso

Christian Dance "Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani" Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu

I

Ngibuyele emndenini kaNkulunkulu, ngijabulile futhi ngithokozile.

Izandla zami zibambe isithandwa sami, inhliziyo yami engeyaKhe.

Nakuba ngidlule esiGodini seziNyembezi, ngilubonile uthando lukaNkulunkulu.

Uthando lwami ngoNkulunkulu lukhula usuku nosuku, uNkulunkulu ungumthombo wenjabulo yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

II

Kule lizwe elibusisekile laseKhanani, konke kusesimweni esihle, konke kusha,

kuchichima amandla okuphila.

Amanzi okuphila ageleza esuka kuNkulunkulu, angenza ngibe nokuphila.

Ngiyazijabulela izibusiso ezivela ezulwini, hhayi ukufuna, ukucinga, ukungeneliseki.

Ngifikile endaweni ebusisekile yaseKhanani, injabulo engenakuqhathaniswa enginayo!

Uthando lwami ngoNkulunkulu lunginika amandla angapheli.

Umsindo wokudumisa usho phezulu, ngimtshela ngothando ngaphakathi.

Yeka ukuthi sihle kanjani isithandwa sami! Ubuhle baKhe buthatha inhliziyo yami.

Amakha esithandwa sami angenza ngizwe kunzima ukusishiya.

III

Izinkanyezi ziyamomotheka esibhakabhakeni, ilanga livumelana nami liphezulu.

Ngokukhanya kwelanga, ngemvula namazolo, isithelo sokuphila sikhula siqinile futhi sivuthwe.

Izwi likaNkulunkulu, liyinala futhi licebile, letha izikhathi zedili kithi.

Ubukhulu bukaNkulunkulu nokusekela kwaKhe okugcwele kuyasenelisa.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Iphunga lezithelo ligcwala emoyeni.

Uma uphila lapha izinsuku ezimbalwa, uzokuthanda ukudlula noma yini.

Angeke usafuna ukuhamba.

IV

Inyanga eyisiliva isusa ukukhanya kwakhe. Ukuphila kwami kuhle futhi kuyajabulisa.

Isithandwa sami sisenhliziyweni yami, uthando lwaKho ludlula wonke amazwi,

"Inhliziyo yami isothandweni olumnandi Ngawe,

akukho engingakwenza ngaphandle kokuba ngijabule ngigxumagxume."

Uhlale usenhliziyweni yami, ngizoba Nawe ukuphila kwami konke.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.