Christian Praise Song "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni" (Zulu Subtitles) | Kids Dance

December 23, 2017

I

Uyena Yedwa, unguNkulunkulu enyameni.

Lokho akushoyo, lokho akwenzayo, konke kuyiqiniso.

Ukuhlakanipha kwaKhe, ukulunga kwaKhe, ngikuthanda konke.

Ukuhlangana Naye, ukuba Naye, angive ngibusisekile.

Uyena Yedwa, uNguNkulunkulu enyameni.

Lokho akushoyo, lokho awenzayo, konke kuyiqiniso.

Ukuhlakanipha kwaKhe, ukulunga kwaKhe, ngikuthanda konke.

Ukuhlangana Naye, ukuba Naye, angive ngibusisekile.

Inhliziyo yaKhe, uthando lwaKhe lunginqobile.

Mnikeze uthando, ukumlandela, yeka ukuthi ngikuthanda kanjani.

Ngiyamthanda, ngizizwa kahle, ngihluphekela Yena.

Ngimtholile, ngiphilela Yena, Ngizomthanda phakade.

II

Ukumnika inhliziyo yami, kuyangijabulisa.

Ngiphilela Yena ngaso sonke isikhathi, lokhu ukuphila kwami.

Ukumthanda, ukumkhonza, kuyinto enkulu kimi.

Ayikho enye into efunwa yinhliziyo yami, nganelisekile.

Ukukhathalela intando yaKhe, imicabango yaKhe, nokukhathazeka kwaKhe.

Kuyisifiso sami ukujabulisa nokwanelisa Yena.

Ngikhonza endlini kaNkulunkulu, ngigcwalise izifungo.

Ngimlalele, ngibe qotho Kuye, ngizinikele.

Inhliziyo yaKhe, uthando lwaKhe lunginqobile.

Mnikeze uthando, ukumlandela, yeka ukuthi ngikuthanda kanjani.

Ngiyamthanda, ngizizwa kahle, ngihluphekela Yena.

Ngimtholile, ngiphilela Yena, Ngizomthanda phakade.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Leave a Reply

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp