Christian Praise Song "Uthando LukaNkulunkulu Lwenza Sisondelane" (Zulu Subtitles)

June 18, 2018

Nakuba sihlukaniswe yizilwandle nezintaba ezingenakubalwa,

singabantu ababodwa, akunamingcele phakathi kwethu,

ngesikhumba esinemibala ehlukene futhi sikhuluma izilimi ezehlukene.

Ngoba amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayasibiza,

siyaphakanyiswa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

I

Nakuba sihlukaniswe yizilwandle nezintaba ezingenakubalwa,

singabantu ababodwa, akunamingcele phakathi kwethu,

ngesikhumba esinemibala ehlukene futhi sikhuluma izilimi ezehlukene.

Ngoba amazwi kaNkulunkulu uSomandla ayasibiza,

siyaphakanyiswa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.

Kukhona abagugile, abanezinwele ezimhlophe zonke,

nabasha, abagqamile nabakhanyayo.

Isandla esandleni, ihlombe ehlombe,

sihamba ndawonye phakathi komoya nemvula, sikhuthazana ebunzimeni.

Ngomqondo owodwa sigcwalisa umsebenzi wethu.

Izinhliziyo zethu zixhumene, siyethembana ekuphileni.

Uthando lukaNkulunkulu lwenza sisondelane.

II

Amazwi kaNkulunkulu angumthombo wamanzi aphilayo.

Sithokozela amazwi kaNkulunkulu, izinhliziyo zethu zigcwala ubumnandi.

Ukusola kwamazwi Akhe, ukwahlulela kwamazwi Akhe,

kuhlanza izimo zethu ezikhohlakele.

Kungokuthenwa nokubhekanwa nathi lapho siba khona nenswebu yobuntu.

Kokungekuhle nasebuthakathakeni, siyesekelana.

Sindawonye ebunzimeni.

Sethula ubufakazi, sinqoba uSathane.

Siphunyuka ebumnyameni bese siphila ekukhanyeni.

Sithembekile futhi silalela, singukuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu.

Sazi ukulunga nobuhle bukaNkulunkulu.

Sihlangana nezindlela ezingenakubalwa uNkulunkulu asithanda ngazo.

Sithokomele esifubeni sikaNkulunkulu, izimpilo zethu emhlabeni zinjengasezulwini.

NgoNkulunkulu kuphela kunothando, ngothando kuphela kunomndeni.

Bonke abathanda uNkulunkulu bangumndeni owodwa.

Siyasondelana othandweni lukaNkulunkulu.

Amazwi kaNkulunkulu anathi ngenkathi sikhula.

Siphila embusweni omuhle,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade.

La la la … La lala … La la la …

La la la … La lala … La la la …

NgoNkulunkulu kuphela kunothando, ngothando kuphela kunomndeni.

Bonke abathanda uNkulunkulu bangumndeni owodwa.

Siyasondelana othandweni lukaNkulunkulu.

Amazwi kaNkulunkulu anathi ngenkathi sikhula.

Siphila embusweni omuhle,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade,

sikhonza uNkulunkulu uSomandla phakade naphakade.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp