Christian Music "Uthando LukaNkulunkulu Luzungeza Inhliziyo Yami" (Zulu Subtitles)

September 18, 2018

I

Ilanga lokulunga liphuma eMpumalanga.

O Nkulunkulu! Inkazimulo Yakho igcwalisa izulu nomhlaba.

Sithandwa sami esihle, uthando Lwakho luzungeza inhliziyo yami.

Labo abafuna iqiniso—bathanda uNkulunkulu, bonke.

Ekuseni ngovivi, nakuba ngivuka ngedwa, injabulo isenhliziyweni yami lapho ngizindla ngamazwi kaNkulunkulu.

Amazwi Akhe amnene, njengakamama onothando, amazwi Akhe okwahlulela, aqine njengokusola kukababa.

Angithandi lutho olunye emhlabeni, ngenhliziyo yami yonke ngithanda uNkulunkulu uSomandla kuphela.

A hey, a hey,

a hey, a hey

Angithandi lutho olunye emhlabeni, ngenhliziyo yami yonke ngithanda uNkulunkulu uSomandla kuphela.

II

Intando kaNkulunkulu yambuliwe—ukuphelelisa labo abamthanda ngokwempela.

Bantu abamsulwa, abagcwele ukuphila, nikelani izindumiso zenu Kuye.

Ukudansa kwenjabulo kuhle, gxumani futhi nitelebhele nizungeze isihlalo sobukhosi.

Kusuka emagumbini amane omhlaba, siyeza, sibizwe yiphimbo likaNkulunkulu.

Amazwi Akhe okuphila anikwe thina, sihlanzwa ukwahlulela Kwakhe.

Uthando lukhula luqine ngenxa yokucwengwa. Kumnandi ukuthokozela uthando lukaNkulunkulu.

UNkulunkulu uSomandla uthandeka kakhulu, ngithanda Yena yedwa.

A hey, a hey,

a hey, a hey.

UNkulunkulu uSomandla uthandeka kakhulu, ngithanda Yena yedwa.

A hey, a.

Uh, uh.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela