Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music "Izenzo ZikaNkulunkulu Zigcwalisa Umkhathi Omkhulukazi Wezulu Nomhlaba"

Uchungechunge Lomdlalo Oyingxubevange   15324  

Isingeniso

South African Gospel Music "Izenzo ZikaNkulunkulu Zigcwalisa Umkhathi Omkhulukazi Wezulu Nomhlaba"

I

UNkulunkulu ubheka phansi abuke zonke izinto ephezulu, futhi ubusa phezu kwakho konke ephezulu.

Ngendlela efanayo, uthumele insindiso Yakhe emhlabeni.

Asikho isikhathi uNkulunkulu asuke engabhekile ngaso, esendaweni Yakhe efihlakele, konke ukunyakaza kwabantu, konke abakushoyo nabakwenzayo.

Isintu kuNkulunkulu siyincwadi evuliwe: Uyababona futhi uyabazi ngabanye ngabanye.

Indawo efihlakele kulapho uNkulunkulu ehlala khona, futhi indawo ephezulu esezulwini ingumbhede alala kuwo.

Amandla kaSathane angeke afike Kuye, ngoba ugcwele ubukhosi, ukulunga, kanye nokwahlulela.

II

UNkulunkulu uwunyathelile umhlaba ngezinyawo Zakhe, welula amehlo Akhe emkhathini wawo,

futhi uhambile phakathi kwaso sonke isintu,

wanambitha ubumnandi, ubumuncu, ukubaba, nokunandisa okunephunga kokuhlangenwe nakho kwabantu,

kodwa umuntu akakaze ambone ngempela uNkulunkulu, noma amqaphele ngenkathi ehamba ezweni lonke.

Ngenxa yokuthi ubethule, futhi akazange enze izenzo ezingaphezulu kwamandla emvelo,

ngenxa yalokhu akekho owambona ngempela.

Izinto manje azisafani nanjengoba zake zaba njalo:

UNkulunkulu uzokwenza izinto lezo, ukusukela ekuqaleni kwendalo, umhlaba ongakaze uzibone,

Uzokhuluma amazwi lawo, iminyaka ngeminyaka, abantu abangakaze bawezwe,

ngoba ufuna ukuthi sonke isintu sifinyelele ekumazini enyameni,

ngoba ufuna ukuthi sonke isintu sifinyelele ekumazini enyameni.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangenisi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo konoma iyiphi inhlangano yesithathu futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.