Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu.”“Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, … egcwele umusa neqiniso”(Johane 1:1, 4).…

2019-03-06 05:21:06

Kuyoba yini umphumela uma umuntu ekholelwa kuNkulunkulu Oyedwa ngokwethembela olwazini lwesayensi yezindaba zenkolo eBhayibhelini?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Laba bantu basondela kimi ngomlomo wabo, futhi bangidumisa ngezindebe zabo; kodwa inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu” (UMathewu…

2019-03-06 05:20:19

Kungani iqiniso elichazwa nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina likwazi ukuhlanza umuntu, limphelelise umuntu futhi libe yimpilo yomuntu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, futhi ayitholwa yibo bonke abantu kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuphela, okusho ukuthi, uNkulunkulu kuph…

2019-03-06 05:22:06

Yini iqiniso? Yini ulwazi lweBhayibheli nemfundiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu.”“Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, … egcwele umusa neqiniso”(Johane 1:1, 4).…

2019-03-06 05:21:06

Kuyoba yini umphumela uma umuntu ekholelwa kuNkulunkulu Oyedwa ngokwethembela olwazini lwesayensi yezindaba zenkolo eBhayibhelini?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Laba bantu basondela kimi ngomlomo wabo, futhi bangidumisa ngezindebe zabo; kodwa inhliziyo yabo ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, bafundisa izimfundiso eziyimiyalo yabantu” (UMathewu…

2019-03-06 05:20:19

Kungani iqiniso elichazwa nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina likwazi ukuhlanza umuntu, limphelelise umuntu futhi libe yimpilo yomuntu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, futhi ayitholwa yibo bonke abantu kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuphela, okusho ukuthi, uNkulunkulu kuph…

2019-03-06 05:22:06