UNkulunkulu Esimweni Somuntu Isahlulelo Sangezinsuku Zokugcina Izigaba Ezintathu Zomsebenzi kaNkulunkulu Mayelana Namagama KaNkulunkulu INkathi Yomusa neNkathi Yombuso Ukusindiswa Nokusindiswa Okugcwele Indlela Yokuphila Okuphakade Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu Ukwazi UKristu Ukwazi UNkulunkulu IBhayibheli NoNkulunkulu Ukwazi Izwi LikaNkulunkulu Incazelo Yangempela Ngokuhlwithwa UNkulunkulu Wehlele eChina Ibandla LikaNkulunkulu Nenkolo Ukubona AbaFarisi Indlela Yeqiniso Ibilokhu Ikhungethwe Ushushiso Ukuhunyuswa KukaZiqu Zintathu Iqiniso Nezimfundiso Ukwenza Intando KaNkulunkulu
 • Izinhlobo Zamaqiniso Evangeli ezingu-20
  • UNkulunkulu Esimweni Somuntu
  • Isahlulelo Sangezinsuku Zokugcina
  • Izigaba Ezintathu Zomsebenzi kaNkulunkulu
  • Mayelana Namagama KaNkulunkulu
  • INkathi Yomusa neNkathi Yombuso
  • Ukusindiswa Nokusindiswa Okugcwele
  • Indlela Yokuphila Okuphakade
  • Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
  • Ukwazi UKristu
  • Ukwazi UNkulunkulu
  • IBhayibheli NoNkulunkulu
  • Ukwazi Izwi LikaNkulunkulu
  • Incazelo Yangempela Ngokuhlwithwa
  • UNkulunkulu Wehlele eChina
  • Ibandla LikaNkulunkulu Nenkolo
  • Ukubona AbaFarisi
  • Indlela Yeqiniso Ibilokhu Ikhungethwe Ushushiso
  • Ukuhunyuswa KukaZiqu Zintathu
  • Iqiniso Nezimfundiso
  • Ukwenza Intando KaNkulunkulu
Ukusindiswa Nokusindiswa Okugcwele

Yini ukusindisa? Yini insindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Okholwayo bese ebhapathizwa uyakusindiswa; kodwa ongakholwa uyakulahlwa” (UMarku 16:16). “Ngoba lokhu kuyigazi lami…

Sithinte nge-Whatsapp