Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

African Best Gospel Music "Labo Abathanda UNkulunkulu Ngobuqotho Bangabantu Abethembekile Bonke"

Amavidiyo Okugiya Nokucula   2768  

Isingeniso

South Africa Best gospel music “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngobuqotho Bangabantu Abethembekile Bonke”

I

Behlanzekile futhi bethembeke njengengane, bemsulwa futhi benempilo, begcwele impilo yobusha,

banjengezingelosi eziza emhlabeni.

Kungenamanga, kungenankohliso noma ukukhohlisa, ngenhliziyo evulekile, ethembekile baphila ngokunesithunzi.

Banikeza izinhliziyo zabo kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyabethemba, futhi babangabantu abethembekile uNkulunkulu abathandayo.

Labo abathanda iqiniso bonke banezinhliziyo ezethembekile.

Abantu abathembekile bathokozela ukwenza iqiniso, futhi ngokulalela uNkulunkulu izinhliziyo zabo zinokuthula.

Besaba uNkulunkulu, bagwema okubi futhi baphila ngamazwi kaNkulunkulu. Baphila emazwini kaNkulunkulu futhi bakhululiwe futhi bakhululekile.

Bamukela ukubhekisiswa nguNkulunkulu futhi baphila phambi Kwakhe. Ukuthanda uNkulunkulu kungukujabula nokuthokoza.

II

Ngithanda uNkulunkulu, inhliziyo yami ikhululekile futhi inokuthokoza, futhi ngiphila kalula lapho ngenza ngokwamazwi kaNkulunkulu.

Enhliziyweni yami kunoNkulunkulu kuphela, iqiniso kuphela, amazwi kaNkulunkulu abe yimpilo yami.

Ngiphila ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, ngibusiswa nguNkulunkulu futhi uMoya oNgcwele uyangihola.

Ngamukela ukubhekisiswa nguNkulunkulu futhi ngiphila phambi Kwakhe. Ukuthanda uNkulunkulu ngobuqotho kungukujabula nokuthokoza.

Ngiphila ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, ngibusiswa nguNkulunkulu futhi uMoya oNgcwele uyangihola.

Umbuso kaNkulunkulu uyizulu kubantu abethembekile,

futhi uyikhaya labo elihle.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.