Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Best South African Gospel Song Praise Worship 2018 "UMdali Kuphela Onesihawu Ngalesi sintu"

Uchungechunge Lomdlalo Oyingxubevange   8887  

Isingeniso

Okutuswayo:

South African Gospel Song 2018 “Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu”

https://zu.kingdomsalvation.org/videos/all-things-live-in-the-rules-and-laws-set-down-by-god.html

Best South Africa Gospel Song Praise Worship 2018 “UMdali Kuphela Onesihawu Ngalesi sintu” Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

uMdali uphakathi kwabantu ngazo zonke izikhathi, uhlala exoxa nomuntu kanye nendalo iyonkana

futhi wenza izenzo ezintsha zonke izinsuku.

Ingqikithi nesimo Sakhe kuvezwa engxoxweni Yakhe nomuntu;

imicabango nemiqondo Yakhe ivezwa ngokuphelele ezenzweni Zakhe;

uphelekezela futhi abuke isintu ngazo zonke izikhathi.

Ukhuluma ngokuthula nesintu nayo yonke indalo ngamazwi Akhe athulile:

Ngisemazulwini, futhi ngiphakathi kwendalo Yami.

Ngiqaphile; ngilindile; ngisohlangothini lwakho….

I

UMdali kuphela onesihawu ngesintu. UMdali kuphela okhombisa isintu ububele nothando.

UMdali kuphela onothando lwangempela olungenakuphela ngalesi sintu.

Ngokunjalo, uMdali kuphela onganika isintu isihe

futhi azise yonke indalo Yakhe.

Inhliziyo Yakhe iyagxuma futhi iqaqambe ngazo zonke izenzo zomuntu:

Uyathukuthela, ahlupheke futhi adabuke ngenxa yobubi nenkohlakalo yomuntu;

uyajabula, aname, athethelele futhi athokoze ngenxa yokuphenduka nokukholwa komuntu;

yonke imicabango nemiqondo Yakhe ikhona ngenxa futhi iphathelene nesintu;

lokho Ayikho nalokho anakho konke kubonakaliselwa isintu ;

imizwelo Yakhe isiyonke ithandelene nokuba khona kwesintu.

II

Ngenxa yesintu, uyahamba, abe phansi phezulu;

unikela konke ukuphila Kwakhe buthule;

unikela yonke imizuzu nemizuzwana yempilo Yakhe….

Akakaze akwazi ukuhawukelaa impilo Yakhe,

kepha kade ayenesihawu futhi azisa isintu asidala Yena Uqobo Lwakhe….

Unika konke anakho kulesi sintu….

Unika isihe nokubekezelela ngokungenamibandela futhi ngaphandle kokulindela inkokhelo.

Ukwenza lokhu kuphela ukuze isintu siqhubeke siphile phambi kwamehlo Akhe,

samukela ukuhlinzeka Kwakhe kokuphila;

ukwenza lokhu kuphela ukuze isintu ngelinye ilanga sizithobe phambi Kwakhe

futhi sibone ukuthi Nguye owondla ubukhona bomuntu futhi anike impilo yayo yonke indalo.

UMdali kuphela onesihawu ngalesi sintu. UMdali kuphela okhombisa lesi sintu ububele nothando.

UMdali kuphela onothando lwangempela olungenakuphela ngalesi sintu.

onothando lwangempela olungenakuphela ngalesi sintu.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.