Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwa Uthando Lweqiniso lukaNkulunkulu "Ingoma Yothando Olumnandi" Haleluya - Zulu Gospel Dance

Amavidiyo Okugiya Nokucula   1973  

Isingeniso

Izwa Uthando Lweqiniso lukaNkulunkulu "Ingoma Yothando Olumnandi" Haleluya - Zulu Gospel Dance

I

Ekujuleni kwenhliziyo yami, kukhona uthando lwaKho. Lumnandi kakhulu, ngisondela Kuwe.

Ukunakekela Wena kwenza kube mnandi enhliziyweni yami; ukukhonza Wena ngayo yonke ingqondo yami.

Uthando lwaKho luqondisa inhliziyo yami; ngilandela izinyathelo zaKho zothando.

Ngiya ngapha nangapha ngokwamehlo aKho; ukubonakaliswa kothando kwenza inhliziyo yami ijabule.

Ukubonakaliswa kothando kwenza inhliziyo yami ijabule.

Manje sengiphila komunye umhlaba, akekho omunye kodwa Wena unami.

Uyangithanda, ngiyakuthanda; alukho usizi noma ukudabuka okusikhathazayo.

Alukho usizi noma ukudabuka okusikhathazayo. Izinkumbulo ezibuhlungu zidlulile.

Izinkumbulo ezibuhlungu zidlulile.

II

Ngikulandela ngothando, ngiseduze kwaKho; injabulo igwele Kuwe nakimi.

Ngicacelwe yintando yaKho, ngimane ngiyakulalela, angifisi ukungakulaleli.

Ngizophila phambi kwaKho kunanini ngaphambili, angeke ngikwazi ukuqhelelana Nawe futhi.

Ngisacabanga ngawe nokunambitha izwi laKho, ngiyakuthanda lokhu onaKho, lokho oyiKho.

Ngiyakuthanda lokhu onaKho, lokho oyiKho.

Ngifuna Wena ube yimpilo yami. Ngicela uthathe inhliziyo yami.

Oh! Ngiyakuthanda, Ngiyakuthanda. Nginqotshwe uthando lwaKho,

nginenhlanhla yokupheleliswa ukuze nganelise inhliziyo Yakho.

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Makube udumo kuNkulunkulu!

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Makube udumo kuNkulunkulu!

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Makube udumo kuNkulunkulu!

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Makube udumo kuNkulunkulu!

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.