Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 4: Bonke Abantu Bavuswa NguNkulunkulu (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 4: Bonke Abantu Bavuswa NguNkulunkulu (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 5: Ithemba Lekhulunyaka Selifezekile Ekugcineni (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 5: Ithemba Lekhulunyaka Selifezekile Ekugcineni (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 3: Izulu Nomhlaba Okusha Emva Kwenhlekelele (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 3: Izulu Nomhlaba Okusha Emva Kwenhlekelele (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 2 (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 2 (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 1 (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 1 (Zulu Subs)  UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba-Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba-Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles) South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs) South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles) South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu NgozamcoloSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkuluSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza Umthetho (Zulu Subtitles)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza Umthetho (Zulu Subtitles) South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-IsrayeliSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo WesonoSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma - "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma - "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka KwesintuSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles) Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs) South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga IsintuSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga Isintu South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi WayoSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi Wayo South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu BonkeSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu Bonke South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso WezuluSouth African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso Wezulu South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles)South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles) The Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya |  Musical DramaThe Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama

South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles)

Ikwaya   3527  

Isingeniso

South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles)

Ukuze ahole ama-Israyeli ewakhipha eGibhithe, uNkulunkulu wathumela izinhlupho eziyishumi eGibhithe, wasebenzisa igunya Lakhe ngokwahlukanisa ulwandle phakathi, futhi wakhulula ama-Israyeli empilweni yawo yobugqila—konke okwakukhombisa amandla Akhe amakhulu, futhi kwedlulisa uthando nokukhathalela Kwakhe okukhulu kwabakhethiweyo.

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangenisi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo konoma iyiphi inhlangano yesithathu futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Okunye okuqukethwe kule vidiyo kususelwa:

https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.