God's Will Is Carried Out on Earth "Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu"Christian Dance

God's Will Is Carried Out on Earth "Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu"Christian Dance

4385 |March 10, 2018

I

UNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu

uvela ezinsukwini zokugcina eMpumalanga,

njengelanga nje elinokulunga liphuma;

isintu sesikubonile ukukhanya kweqiniso kuvela.

UNkulunkulu onokulunga futhi onobukhosi, onothando nomusa

ngokuzithoba uzifihle phakathi kwabantu,

ekhipha iqiniso, ekhuluma futhi esebenza.

UNkulunkulu uSomandla ubhekene nathi ubuso nobuso.

UNkulunkulu enimomele, uNkulunkulu engimlindele,

namuhla uvela kithi ngokoqobo.

Silifunile iqiniso, silangazelele ukulunga;

iqiniso nokulunga sekufikile phakathi kwabantu.

Uyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu;

isintu sigcwele kakhulu ithemba elivuselelwe.

Abantu bayamlalela, izizwe ziyamkhonza

uNkulunkulu wokoqobo osesimweni somuntu.

II

UNkulunkulu uSomandla ukhipha iqiniso futhi uletha ukwahlulela,

embula isimo sikaNkulunkulu sokulunga.

Ngokwahlulela, ukusola nokuvivinya ngamazwi,

unqoba futhi aphelelise iqembu labanqobi.

Amazwi kaNkulunkulu, anolaka futhi anobukhosi,

ahlulela futhi ahlanze ukungalungi kwesintu,

ebhidliza ngokuphelele inkathi yobumnyama.

Iqiniso nokulunga kuyabusa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umbuso kaKristu usufeziwe phakathi kwabantu

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela