Praise Song "Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu" (Zulu Subtitles) | Christian Dance

March 10, 2018

I

UNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu

uvela ezinsukwini zokugcina eMpumalanga,

njengelanga nje elinokulunga liphuma;

isintu sesikubonile ukukhanya kweqiniso kuvela.

UNkulunkulu onokulunga futhi onobukhosi, onothando nomusa

ngokuzithoba uzifihle phakathi kwabantu,

ekhipha iqiniso, ekhuluma futhi esebenza.

UNkulunkulu uSomandla ubhekene nathi ubuso nobuso.

UNkulunkulu enimomele, uNkulunkulu engimlindele,

namuhla uvela kithi ngokoqobo.

Silifunile iqiniso, silangazelele ukulunga;

iqiniso nokulunga sekufikile phakathi kwabantu.

Uyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu;

isintu sigcwele kakhulu ithemba elivuselelwe.

Abantu bayamlalela, izizwe ziyamkhonza

uNkulunkulu wokoqobo osesimweni somuntu.

II

UNkulunkulu uSomandla ukhipha iqiniso futhi uletha ukwahlulela,

embula isimo sikaNkulunkulu sokulunga.

Ngokwahlulela, ukusola nokuvivinya ngamazwi,

unqoba futhi aphelelise iqembu labanqobi.

Amazwi kaNkulunkulu, anolaka futhi anobukhosi,

ahlulela futhi ahlanze ukungalungi kwesintu,

ebhidliza ngokuphelele inkathi yobumnyama.

Iqiniso nokulunga kuyabusa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umbuso kaKristu usufeziwe phakathi kwabantu

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp