Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukuzizwela Ukunakekelwa Ngokucophelela NguuNkulunkulu KoMuntu Esinda Kwinhlekelele

EMuling Kwidolobha iBeijingNcwaba 16, 2012Mhla zingama-21 kuNtulikazi, 2012, iBeijing yabona imvula enkulu eminyakeni engamashumi ayisithupha. Kuleyo mvula enzima ngabona imisebenzi kaNkulunkulu futhi ngabona nokuthi ums… Umbhalo Ogcwele

Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje

UZhang Jin, EBeijingNcwaba 16, 2012Ngiwudade omdala onemilenze emibili enenkinga. Ngisho noma isimo sezulu sisihle phandle, nginenkinga yokuhamba, kodwa lapho amanzi kazamcolo esondela ukungigwinya, uNkulunkulu wangivume… Umbhalo Ogcwele

Ngenxa Yokwenza Umsebenzi Wami, Mina Nganikezwa Insindiso Enkulu kaNkulunkulu

UHong Wei,EBeijingNcwaba 15,2012KuNtulikazi 21, 2012, imvula enamandla yaqala ukuna. Ngalolo suku kwenzeka nje ukuthi nganginomsebenzi okwakufanele ngiwenze, ngakho-ke emva komhlangano wethu ngabona ukuthi imvula yase ye… Umbhalo Ogcwele