Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu?

1. Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka…

2019-11-04 18:38:58

Kungani “UbuNkulunkulu Obuthathu” kuyisitatimende esiyinhlekisa enkulu?

2. Kungani “UbuNkulunkulu Obuthathu” kuyisitatimende esiyinhlekisa enkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela u…

2019-11-04 18:41:22

Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu.

3. Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Niyazi ukuthini, eqinisweni, uZiqu Zintathu uyinto engekho. UNkulunkulu ak…

2019-11-04 18:44:03

Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu?

1. Ingabe uNkulunkulu weqiniso owadala izulu nomhlaba nakho konke uyedwa noma muthathu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka…

2019-11-04 18:38:58

Kungani “UbuNkulunkulu Obuthathu” kuyisitatimende esiyinhlekisa enkulu?

2. Kungani “UbuNkulunkulu Obuthathu” kuyisitatimende esiyinhlekisa enkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ngemva kokuba iqiniso lokuba yinyama kukaJesu libe khona, umuntu wayekholwa yilokhu: Ezulwini akukho kuphela u…

2019-11-04 18:41:22

Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu.

3. Ukuchaza uNkulunkulu oyedwa weqiniso “njengoNkulunkulu Wobuthathu” kungukudelela nokuhlambalaza uNkulunkulu Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Niyazi ukuthini, eqinisweni, uZiqu Zintathu uyinto engekho. UNkulunkulu ak…

2019-11-04 18:44:03