Yini ibandla likaNkulunkulu? Yini inhlangano yezenkolo?

Izikhombo Zamavesi Ebhayibheli: “Futhi uJesu wangena ethempelini likaNkulunkulu, futhi waxosha bonke ababethengisa nababethenga ethempelini, futhi wagumbuqela amatafula abashintshelana imali, nezihlalo zalabo ababethe…

2019-02-22 07:52:33

Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

2. Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukel…

ukulalela unkulunkulu 2019-11-04 18:22:10

Yini ibandla likaNkulunkulu? Yini inhlangano yezenkolo?

Izikhombo Zamavesi Ebhayibheli: “Futhi uJesu wangena ethempelini likaNkulunkulu, futhi waxosha bonke ababethengisa nababethenga ethempelini, futhi wagumbuqela amatafula abashintshelana imali, nezihlalo zalabo ababethe…

2019-02-22 07:52:33

Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

2. Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukel…

ukulalela unkulunkulu 2019-11-04 18:22:10