Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu?

1. Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ulwazi ngoNkulunkulu wokoqobo lubandakanya uk…

2020-07-05 08:15:49

Ingabe umuntu angazi kanjani isimo sikaNkulunkulu nomongo?

2. Ingabe umuntu angazi kanjani isimo sikaNkulunkulu nomongo? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Injabulo kaNkulunkulu ibangelwa ubukhona nokuvela kokukulunga nokukhanya; ngenxa yokushabalaliswa kobumnyama nobubi. Ujabul…

2020-07-05 08:16:21

Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe …

2020-07-05 08:17:06

Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu waqala ekudalweni komhlaba, futhi umuntu uyingqikithi yalo msebenzi. Ukudala kukaNkulunkulu zonke izinto, kungashiwo ukuthi kungenxa yomuntu. Ngoba umse…

2020-07-05 08:17:51

Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba nezulu, zilandela umthetho wokuphila ngokuphindaphinda, zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. Labo abafay…

2020-07-05 08:18:21

Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu?

1. Yini ngempela ukwazi uNkulunkulu? Ingabe ukuqonda ulwazi lweBhayibheli nesayensi yezindaba zenkolo kungathathwa njengokwazi uNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ulwazi ngoNkulunkulu wokoqobo lubandakanya uk…

2020-07-05 08:15:49

Ingabe umuntu angazi kanjani isimo sikaNkulunkulu nomongo?

2. Ingabe umuntu angazi kanjani isimo sikaNkulunkulu nomongo? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Injabulo kaNkulunkulu ibangelwa ubukhona nokuvela kokukulunga nokukhanya; ngenxa yokushabalaliswa kobumnyama nobubi. Ujabul…

2020-07-05 08:16:21

Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona?

3. Yikumaphi amaphuzu lapho Amandla nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kwambulwa khona? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Igunya namandla oMdali avezwa ngento ngayinye entsha ayidalayo futhi amazwi Akhe nokuphumelela kwakhe …

2020-07-05 08:17:06

Ingabe uNkulunkulu weluse futhi wahlinzeka kanjani isintu kuze kube sezinsukwini zamanje?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi wokuphatha kaNkulunkulu waqala ekudalweni komhlaba, futhi umuntu uyingqikithi yalo msebenzi. Ukudala kukaNkulunkulu zonke izinto, kungashiwo ukuthi kungenxa yomuntu. Ngoba umse…

2020-07-05 08:17:51

Ingabe uNkulunkulu ubusa futhi aphathe kanjani umhlaba wonke?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba nezulu, zilandela umthetho wokuphila ngokuphindaphinda, zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. Labo abafay…

2020-07-05 08:18:21