Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

Amaqoqo Ezingoma

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni
Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni
Amahubo Amasha
Amahubo Amasha

Amanye ama-albhamu

Experience
Obhekane Nakho Ekuphileni
Gospel-witness
Izintshumayelo zeVangeli
Witness-god
Fakaza kuNkulunkulu
Know-god
Ukwazi uNkulunkulu
Praise-god
Ukudumisa uNkulunkulu

Amamudi

Mood-majestic-and-solemn
Ubuhle Nobudala
Mood-passionate
Ugqozi
Mood-lyrical
Amagama
Mood-lighthearted
Inhliziyo ejabulayo
Mood-enthusiastic
Intshiseko
Mood-relaxing
Ukukhululeka

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

0Imiphumela Yokufuna