Amaqoqo Ezingoma

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu
Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni
Amahubo Amasha

Amanye ama-albhamu

Ukwazi uNkulunkulu
Fakaza kuNkulunkulu
Ukudumisa uNkulunkulu
Obhekane Nakho Ekuphileni

Amamudi

Ubuhle Nobudala
Amagama
Inhliziyo ejabulayo
Intshiseko

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

0Imiphumela Yokufuna