Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Church Life Movie | "The Way of Human Conduct" | The Judgement of God Saved Me | Eastern Lightning

Ukusabalalisa Ivangeli   0  

Isingeniso

Since a young age, Cheng Jianguang's parents and teachers taught him that rules such as "Harmoniousness is a treasure, forbearance is a virtue," "Keeping silent on the faults of good friends makes for a long and good friendship," "Though you see wrong, it's best to say little" were the touchstones for maintaining good relationships with other people. He took these lessons to heart, and learned to never offend others in his actions and speech, and to always take care of his relationships with others, earning him the reputation of a "good man" with those around him. After he accepts the work of Almighty God in the last days, Cheng Jianguang learns from God's word that only by pursuing the truth and being an honest man can he gain God's approval and be granted salvation by God, so he swears an oath to become an honest person. But, in his duties, he is constrained by his corrupt disposition, and he is unable to stop himself from acting according to satanic philosophies of life: When he discovers a church leader not acting according to the truth in his duties, which influences the church's work, Cheng Jianguang decides to protect his relationship with that leader, and fails to promptly raise the issue; when a sister comes to him seeking an answer that will require him to stand up and protect the interests of the church, Cheng Jianguang instead chooses to lie, deceive, and abscond from his responsibilities because he fears offending others, resulting in his sisters being arrested by the Chinese Communist government…. As he is exposed time and again by the facts and judged and revealed in God's word, Cheng Jianguang comes to understand that the logic and rules by which he acts are satanic toxins and that what he lives out is a satanic disposition. He also comes to see that the essence of being a yes-man is that of a deceitful person, someone that God loathes and despises, and that if a yes-man doesn't repent and change, he will inevitably be rejected and eliminated by God. He also comes to understand that only by being an honest person can he ever be a good person. So, he strives to pursue the truth and be an honest person, and under the guidance of God's word, he finally succeeds in living out some likeness of an honest person and walks the path of salvation by God.

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.