Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga”

Amavidiyo Okugiya Nokucula   279  

Isingeniso

"UNkulunkulu unikeze inkazimulo Yakhe ku-Israyeli

wabe eseyisusa lapho,"

waletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi waletha bonke abantu eMpumalanga.

UNkulunkulu ubaholele bonke ekukhanyeni

ukuze bazophinda babumbane babe nenhlanganyelo nokukhanya

singabe sisaba khona isidingo sokufuna, sokufuna ukukhanya.

UNkulunkulu uzokwenza bonke abakufunayo ukuba bakubone ukukhanya futhi

futhi nenkazimulo ebenayo ku-Israyeli,

bheka uNkulunkulu wehlile emhlabeni, ngefu elimhlophe phakathi kwabantu

bheka amafu amhlophe, bheka namaqoqo ezithelo,

bheka uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uNkulunkulu ka-Israyeli,

bheka iNkosi yamaJuda, bheka uMesiya obekade efiswa,

kanye nokuvela Kwakhe ngokuphelele ehlushwa amakhosi kuzo zonke izinkathi.

UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba futhi enze imisebenzi emikhulu,

eveze yonke inkazimulo Yakhe nayo yonke imisebenzi Yakhe kumuntu ezinsukwini zokugcina.

UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo,

kulabo abebemlindile iminyaka eminingi,

kulabo abebefisa ukuthi eze ngefu elimhlophe,

ku-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi avele,

kubo bonke abantu abahlupha uNkulunkulu,

Ukuze bonke bazokwazi ukuthi uNkulunkulu kade ayisusa inkazimulo Yakhe

futhi wayiletha eMpumalanga.

Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!

umthombo: Izwi Livela Lisenyameni

Yonke Inkazimulo Mayibe KuNkulunkulu uSomandla!