Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa–Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke" (Okucashuniwe 2) 10:14
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso" (Okucashuniwe 2) 8:31
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Ngesikhathi Nibona Umzimba KaJesu KaMoya,  UNkulunkulu Uyobe Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha" (Okucashuniwe 1) 5:24
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu" (Okucashuniwe 1) 14:02
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu" (Okucashuniwe 1) 9:16
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "Ingqikithi Yenyama Ehlalwe UNkulunkulu" (Okucashuniwe 1) 7:17
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III" (Okucashuniwe 1) 15:00
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke | "UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade" (Okucashuniwe 1) 8:42
Amazwi Kankulunkulu Ansukuzonke"Isintu Esikhohlakele Sidinga Kakhulu Ukusindiswa NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu" (Okucashuniwe 2) 10:16