I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Isithasiselo:

Izincazelo Zezimfihlakalo Zamazwi kaNkulunkulu

1Ukuhunyushwa Kwezwi Lokuqala
2Ukuhunyushwa Kwezwi Lesithathu
3Ukuhunyushwa Kwezwi Lesine
4Ukuhunyushwa Kwezwi Lesihlanu
5Ukuhunyushwa Kwezwi Lesithupha
6Mayelana Nokuphila KukaPetru
7Ukuhunyushwa Kwezwi Lesishiyagalombili
8Ukuhunyushwa Kwezwi Lesishiyagalolunye
9Isinamathiselo 1: Izwi Lokuqala
10Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi
11Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nanye
12Isinamathiselo 2: Izwi Lesibili
13Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nambili
14Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nantathu
15Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nane
16Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nanhlanu
17Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesithupha
18Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesikhombisa
19Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesishiyagalombili
20Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesishiyagalolunye
21Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili
22Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nanye
23Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nambili Nelamashumi Amabili Nantathu
24Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nane Nelamashumi Amabili Nanhlanu
25Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesithupha
26Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesikhombisa
27Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalombili
28Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalolunye
29Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu
30Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nanye
31Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nambili
32Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nantathu
33Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nanhlanu
34Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nesithupha
35Ukuhunyushwa Kwezwi LamaShumi AmaThathu nesiShiyagalombili
36Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nesishiyagalolunye
37Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane
38Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nanye
39Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nambili
40Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nane Nelamashumi Amane Nanhlanu
41Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nesithupha