Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Isithasiselo:

Izincazelo Zezimfihlakalo Zamazwi kaNkulunkulu

1Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nanhlanu
2Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nesithupha
3Ukuhunyushwa Kwezwi LamaShumi AmaThathu nesiShiyagalombili
4Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nesishiyagalolunye
5Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane
6Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nanye
7Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nambili
8Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nane Nelamashumi Amane Nanhlanu
9Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amane Nesithupha
10Ukuhunyushwa Kwezwi Lokuqala
11Ukuhunyushwa Kwezwi Lesithathu
12Ukuhunyushwa Kwezwi Lesine
13Ukuhunyushwa Kwezwi Lesihlanu
14Ukuhunyushwa Kwezwi Lesithupha
15Mayelana Nokuphila KukaPetru
16Ukuhunyushwa Kwezwi Lesishiyagalombili
17Ukuhunyushwa Kwezwi Lesishiyagalolunye
18Isinamathiselo 1: Izwi Lokuqala
19Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi
20Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nanye
21Isinamathiselo 2: Izwi Lesibili
22Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nambili
23Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nantathu
24Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nane
25Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nanhlanu
26Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesithupha
27Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesikhombisa
28Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesishiyagalombili
29Ukuhunyushwa Kwezwi Leshumi Nesishiyagalolunye
30Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili
31Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nanye
32Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nambili Nelamashumi Amabili Nantathu
33Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nane Nelamashumi Amabili Nanhlanu
34Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesithupha
35Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesikhombisa
36Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalombili
37Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amabili Nesishiyagalolunye
38Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu
39Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nanye
40Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nambili
41Ukuhunyushwa Kwezwi Lamashumi Amathathu Nantathu