I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
South African Gospel Music 2018 “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu”

South African Gospel Music 2018 “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu”

South African Gospel Music 2018 “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu” Namuh… Umbhalo Ogcwele

Uthando LukaNkulunkulu Lwalunami Ejele Elimnyama LikaDeveli

UYang Yi, Esifundazweni saseJiangsu NgingumKristu weBandla likaNkulunkulu uSomandla. Sengibe umlandeli kaNkulunkulu uSomandla iminyaka engaphezu kweyishumi. Phakathi nalesi sikhathi, into eyodwa engingakaze ngiyikh… Umbhalo Ogcwele

Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi

Ngazalwa ngawo-1980 edolobhaneni—sasiwumndeni wabalimi izizukulwane ezinngi. Ngazinikela ezifundweni zami ukuze ngikwazi ukuya ekolishi futhi ngibalekele impilo yasemakhaya yobumpofu kanye nokuba semuva. Umbhalo Ogcwele

Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?

USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiangNoma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethembeke kakhulu futhi ungithanda, kodwa uhlushwa ukugula, izinkinga zokuphi… Umbhalo Ogcwele

Uthando LukaNkulunkulu Lungokoqobo Impela

EWenzhong Kwidolobha IBeijing11 Ncwaba,2012Ngobusuku bangomhla wama 21, kuwezi-2012, saba nozamcolo omkhulu lana, ongavamile ukwenzeka. Ngizothanda ukuxoxela wonke umuntu owomele uNkulunkulu into engayizwa futhi nenga… Umbhalo Ogcwele

Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando

UFang Xin, eBeijing 15 KuNcwaba, 2012 Kusukela ngowezi-2007, ngenkathi ngemukela umsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla, noma ngangibonakala ebusweni ngimatasa ukufeza imisebenzi yami, angimnikang… Umbhalo Ogcwele

Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu"(Ividiyo Yomculo Esemthethweni)

Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu"(Ividiyo Yomculo Esemthethweni)

Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngab… Umbhalo Ogcwele

"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke

"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke

Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade O Nkulunkulu! Amazwi aKho angib… Umbhalo Ogcwele