Ubufakazi Babanqobi

Ubufakazi Babanqobi

Umqulu 1

Selokhu uNkulunkulu uSomandla akhulisa umsebenzi Wakhe wokwahlulela wezinsuku zokugcina ezwekazini laseChina, nakuba labo abakhethiweyo bakaNkulunkulu bedluliswe ekushushisweni okunobulwane, okunesihluku nguhulumeni waseChina, abanqobeki futhi bethembeke ngokunganciphi ngaphansi kokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu, bakha ubufakazi obunamandla bokunqoba uSathane. Amaqiniso akhombisa ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu uSomandla ngempela wenze iqembu labanqobi eNkathini Yombuso, ngalokho wafeza uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha.

Okuhlangenwe Nakho Nobufakazi