Luvelaphi UNyazi LwaseMpumalanga?

Manje sisezinsukwini zokugcina, iziphrofetho zokubuya kweNkosi sezivele zigcwalisiwe, futhi izinkulungwane ngezinkulungwane zamakholwa amnene athemba ngokuzimisela ukubuya kweNkosi uJesu. Ngesikhathi esifanayo, nokho, uN…

2018-06-25 03:17:24

Why Does Eastern Lightning Surge Forward With Unstoppable Progress?

Christ of the last days has been doing His work in mainland China for over 20 years, work which has shaken the various religious sects to their core. The most perplexing question for the religious community during this t…

2018-07-02 02:49:54

Why Is the Religious World Always Frantically Resisting and Condemning God’s New Work?

The two times that God has become flesh to walk the earth and carry out the work of saving man He has been met with the utmost resistance, condemnation and frantic persecution from leaders in the religious world, a fact …

2018-09-17 19:09:46

Ukuqala Kokuchuma KoNyazi LwaseMpumalanga

Ukukhuluma ngoNyazi LwaseMpumalanga, kudida abaningi abafowethu nodadewethu eNkosini: Kungani umphakathi wezenkolo wonkana uya ngokuya uba nencithakalo futhi wonakala nakakhulu, njengoba ihlelo ngalinye liya ngokuya lizi…

2018-10-12 19:36:06