I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Yonke Indlela Kanye Nawe

I

Nganginjengesikebhe, ngintanta olwandle.

Wangikhetha, wangiholela esiphephelweni.

Manje emndenini Wakho, nginothiswa wuthando Lwakho, nginokuthula.

Uyangibusisa, unika amazwi Akho okwahlulela.

Kodwa ngisehluleka ukwazisa umusa Wakho.

Ngihlubuka njalo, ndlela thize ngikulimaza inhliziyo.

Awungithathi ngokwezono zami kodwa usebenzela insindiso yami.

Nxa ngikude, uyangibiza ngisuke engozini.

Nxa ngihlubuka, ufihla ubuso Bakho, umnyama ungisonga.

Nxa ngibuyela Kuwe, ukhombisa umusa, umamatheke ungisingathe.

Nxa uSathane engihlupha, ungelapha amanxeba, ungithokomalisa inhliziyo.

Nxa udeveli engilimaza, unami ekulingweni.

Ukusa sekuzoqhamuka, izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Lapho ukhona nami.

Ukusa sekuzoqhamuka, izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

II

Uyimpilo yami, uyiNkosi yami.

Umngani wansuku zonke, isithunzi eceleni kwami.

Ungifundisa ukuba ngumuntu futhi ungipha iqiniso nempilo.

Nginawe impilo yami iyaqhakaza ngobukhazikhazi.

Ngokungazikhetheli kwami, ngilalela ukubusa Kwakho.

Ngiba yisidalwa seqiniso, ngibuyele eduze Nawe.

Ngiphila ebukhoneni Bakho, ngikhuluma Nawe ngizwe izwi Lakho..

Ngeke uphinde ulinde ebangeni elinesizungu.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka, izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka, izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Nginawe.

Okwedlule:Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho

Okulandelayo:Umbuso