I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UnguNkulunkulu Wethu

I

Akekho ngaphandle Kwakhe owazi esikucabangayo.

Akekho omunye owazi ingqikithi nemvelo yethu njengentende yesandla sakhe.

Akekho omunye ongahlulela ukuhlubuka komuntu noma izindlela zakhe ezonakele.

Akekho ongakhuluma nathi noma asebenze kithi kanje egameni likaNkulunkulu osezulwini.

Akekho ngaphandle Kwakhe ongaba nokuhlakanipha negunya likaNkulunkulu.

Akekho ngaphandle Kwakhe ongaba nesithunzi sikaNkulunkulu.

Isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho

kuvezwa ngokugcwele emzimbeni Wakhe ngokuphelela kwakho.

Akukho muntu ngaphandle Kwakhe ongaletha ukukhanya kithina.

Akukho muntu ngaphandle Kwakhe ongakhomba indlela elungile.

Akekho ngaphandle Kwakhe ongembula izimfihlakalo uNkulunkulu angakaze,

uNkulunkulu angakaze aziveze kusuka esikhathini sokudala kuze kube namuhla.

Akekho ngaphandle Kwakhe ongasisindisa ekuboshweni nguSathane

kanye nasekonakaleni, kwesimo sethu.

Akekho ngaphandle Kwakhe ongasisindisa, asisindise ekuboshweni uSathane,

nasesimweni esonakele, isimo sethu.

II

Kusuka kuleso sikhathi kuqhubeka, imiqondo yethu iyezwa,

imimoya yethu nayo ibonakala ivuselelwe:

Lo muntu ojwayelekile, lo muntu omncane,

ophila phakathi kwethu futhi owaliwe yithi isikhathi eside kangaka—ungubani nje?

Akayena lowo esimlangazelele imini nobusuku,

Lowo okade alindelwa: iNkosi uJesu Kristu?

Nguye! Nguye ngempela! UnguNkulunkulu wethu impela!

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila!

Nguye! Nguye ngempela! UnguNkulunkulu wethu impela!

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila! Impela iqiniso, indlela, ukuphila!

Akayena lowo esimlangazelele imini nobusuku,

Lowo okade alindelwa: iNkosi uJesu Kristu?

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila! Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila!

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila!

Nguye! Nguye ngempela! UnguNkulunkulu wethu impela!

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila!

Impela uyiqiniso, indlela, ukuphila!

Okwedlule:UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

Okulandelayo:Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele